Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

Ο στόχος του ποιοτικού ελέγχου από το EPP είναι να επιτύχει την ικανοποίηση του πελάτη με τις καλύτερες ποιότητες και υπηρεσίες συνεχής διαδικασία βελτίωσης της λογικής διαδικασίας παραγωγής.

QUALITY-CONTROL2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Certificate

Εξοπλισμός εργαστηρίου

Pilot Retort Machine

Pilot Retort Machine

Sealing Tester

Δοκιμαστής στεγανοποίησης

Air leak Tester

Δοκιμαστής διαρροής αέρα

Compressor Tester

Δοκιμαστής συμπιεστών

W.V.T.R Tester

Δοκιμαστής WVTR

Impulse Sealer

Impulse Sealer

Microscope

Μικροσκόπιο

Slip Tester

Δοκιμαστής ολίσθησης

Universal Testing Machine

Universal Testing Machine

Heat Gradient Tester

Δοκιμαστής θερμότητας

Forced Convection

Αναγκαστική μεταφορά

Gas-Chromatography

GC (Χρωματογραφία αερίου)

FT-IR

FT-IR