Πιστοποιήσεις

Το EPP επικεντρώνεται στην παροχή ασφαλών και αξιόπιστων εύκαμπτων συσκευασιών στους πελάτες του.
Τηρούμε τα διεθνή πρότυπα συσκευασίας και είμαστε αφοσιωμένοι στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας σε όλες τις πτυχές των εργασιών μας.

Έχουμε πιστοποιηθεί για τα ακόλουθα πρότυπα:

certifications